Ekologická likvidace technologických celků třídící linka Hradec
Vrámci naší výkupny a kovošrotu máme tuto nabídka služeb. Vykupujeme a třídíme kovový odpad, papír,plasty a barevné i bílé sklo V případě Vašeho zájmu firmy vyřešíme odpadové hospodářství ve komplexně. Spolupracujeme s obcemi, školami i s občany. Volte kvalifikované služby s odbornými radami a službami šetrnými k našemu životnímu prostředí.
Zpracování kovového odpadu a šrotu Slaný
Společnost Petřík a.s. se zabývá zpracováním kovového odpadu a šrotu. Naše služby: - výkup a prodej železného šrotu - výkup a prodej barevných kovů - výkup kabelů - likvidace průmyslových objektů železných - likvidace železných konstrukcí a další. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže.
Zpracování nebezpečného odpadu Kladno
Svoz, likvidace a zpracování nebezpečného odpadu Kladno. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. provozuje: - nakládání s nebezpečnými odpady - jejich sběr - třídění - zneškodňování. Služba je zajištěna smluvním vztahem mezi MPS Kladno a zákazníkem. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže.
Svoz tuhého komunálního odpadu (TKO) Kladno
Společnost Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. zajišťuje na území města Kladna v jeho širokém okolí svoz tuhého komunálního odpadu (TKO). MPS Kladno nabízí občanům a společnostem mnoho typů svozu odpadu a snaží se, aby maximálně vyhovovaly potřebám zákazníků. Společnost disponuje širokým vozovým parkem se speciálními nástavbami ...
Odvoz a likvidace odpadů Kladno
Společnost Klika & Dvořák, s.r.o. nabízí odvoz a likvidaci ofdpadů. Zajistíme Vám i pronájem kontejnerů na uložení odpadu. Odvoz: - stavební suti - zeminy - směsného stavebního odpadu - demoličního odpadu - uložení na skládku. Více info naleznete zde:
Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno - biologicky rozložitelné odpady
Výkup, sběr tekutých neboli biologicky rozložitelných odpadů v Kladně zajišťují Středočeské vodárny a.s.
Středočeské vodárny a.s.
Recyklace uložení stavebních odpadů kameny Vrchlabí
Nabízíme uložení stavebních odpadů na recyklační středisko ve Vrchlabí. Prodej recyklátů a kameniva. Zpracování stavebních odpadů přímo u zákazníka mobilními drtícími jednotkami. Prodej labského kamene ve velkém množství a výběru.
Demolice skladů, hal, budov celá ČR – Kovošrot Jarý s.r.o.
Demolice skladů, hal, budov - kvalitní demoliční práce po celé ČR, zajišťujeme kompletní demolice všeho druhu Kovošrot JARÝ s.r.o. Pardubice
JARÝ s.r.o.
Recyklace uložení drcení stavebních demoličních odpadů Hradec
Nabízíme recyklaci a uložení stavebních a demoličních odpadů. Drcení a třídění stavebních sutí (odpadů) v místě vzniku mobilním drtícím a třídícím zařízením Dále nabízíme: - odvoz odpadů a dovoz výrobků kontejnery - demolici staveb včetně následné likvidace odpadů. - prodej labského kamene
Přistavení a odvoz kontejnerů, kompletní zemní práce
Společnost KAPELA s.r.o. nabízí: - prodej tříděné zeminy - doprava a dovoz sypkých materiálů - dovoz recyklátů, písku, hutních materiálů - odvoz a uložení zeminy, sutě, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu - doprava drceného kameniva a dalších materiálů - hloubení základů - výkopy - hutnění - rekultivace území po těžbě ...
Jarý s.r.o. kovošrot Hradec Králové, Pardubice, výkup šrotu
Výkup a sběr barevných kovů, výkup barevného kovošrotu - Jarý s.r.o. kovošrot Hradec Králové, Pardubice, výkup šrotu pro Vás za dobré ceny
JARÝ s.r.o.
Likvidace odpadu ekologická likvidace Praha
Nabízím likvidaci odpadu, ekologickou likvidaci. Další služby: - vyklízení půd - vyklízení bytů - vyklízení pozůstalostí - vyklízení sklepů. Veškerý odpad odvezeme na skládku, nebo do sběrného dvora. Vlastníme vysokokapacitní kontejnery. Více info zde:
Odvoz suti, dovoz zeminy a písku Praha střední Čechy
Společnost KAPELA s.r.o.nabízí tyto služby: - odvoz sutě, sutí - živice - betonu - železobetonu - dřevěného odpadu - dovoz zeminy - dovoz písku. Zajištíme dopravu drceného kameniva a dalších materiálů. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže
Svoz odpadu, ukládání odpadů, odvoz a likvidace sutí Uničov
Nabídka služeb pro podnikatelské subjekty: - svoz a likvidace živnostenského odpadu - odvoz a likvidace stavebních sutí z velkoobjemových kontejnerů - pronájem velkoobjemových kontejnerů o obsahu 5, 6, 7, a 10 m3 - prodej všech druhů nádob a kontejnerů na odpad - manipulační služby v oblasti svozu odpadů. Nabídka služeb pro města ...
Likvidace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnerů Uničov
Nabídka služeb pro města a obce : - svoz domovního odpadu z popelnic 120, 140 a 240 l a kontejnerů 1100 litrů - svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery 5 - 10 m3 - pronájem velkoobjemových kontejnerů o obsahu 5, 6, 7, a 10 m3 - prodej všech druhů nádob na odpad podle požadavků občanů měst a obcí. Nabídka služeb pro podnikatelské ...
Vyklízení komunálního odpadu Praha
Společnost EKOSA Praha s.r.o. poskytuje rychlé vyklízení v lokalitě Praha a okolí. Provádíme: - vyklízení bytů - vyklízení sklepů - vyklízení půd - vyklízení sutě - vyklízení komunálního odpadu apod. Pro další informace klikněte na odkaz viz níže.
Kovošrot Kralupy Vám nabízí;
Kovošrot Kralupy nabízí, Nakládání s odpady,výkup železných i barevných kovů,kabelů a elektroodpadu s podílem drahých kovů.Dále provádíme likvidace technologických celků strojního zařízení,halových prostor,kolejiště apod...-řezání kyslíkem,plazmou s následným výkupem vzniklého kovového odpadu.Pro organizace zajišťujeme dopravu pro svoz kovového ...
Rekultivace skládek Kolín
Naše společnost se specializuje na zemní práce, demolice a strojní úklidové práce. Naše služby: - rekultivace skládek - odvoz a depozice odpadů na skládku - čištění rybníků a vodotečí - řezání živice a betonu.
Pronájem a svoz kontejnerů, likvidace odpadu Uničov
Nabízíme: - svoz odpadu z popelnic a kontejnerů včetně uložení na skládku v Medlově - pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů 5-10 m3 - ukládání odpadů za výhodných cenových podmínek - prodej plastových popelnic o obsahu 120, 140 a 2400 litrů a kontejnerů o obsahu 1100 litrů za výhodné ceny - mobilní svoz nebezpečné složky ...
Výkup kovového odpadu Lanškroun Michal Pirkl,kontejnerová doprava
Firma Michal Pirkl vykupuje kovový odpad nejen v Lanškrouně, ale také v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Jablonném nad Orlicí a okolí. Naše firma vykoupí nejen veškeré barevné kovy a kovový odpad, jsme schopni rozebrat kompletní kovové konstrukce i strojní zařízení, případně Vám přistavíme kontejner na kovový šrot. Kontejnerová ...
Michal PIRKL Výkup kovového odpadu
Sanace krajiny a objektů.
Sanace krajiny a objektů. Sanační práce zahrnují zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik, průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace, doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů, odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek, provedení chemických analýz a zajištění vlastních ...
Odvoz průmyslových odpadů.
Odvoz průmyslových odpadů. Společnost SITA CZ zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů a ostatních odpadů na území celé ČR. Svoz a odvoz průmyslových odpadů provádíme na základě platných povolení ke sběru a výkupu odpadů. Příjemci této služby jsou jak velké průmyslové podniky, tak i menší firmy a drobní živnostníci. Rozsah poskytovaných služeb: - ...
Odvoz komunálních odpadů.
Odvoz komunálních odpadů. Pro města, obce a živnostníky zajišťujeme činnosti související se tříděním a svozem komunálního odpadu. Hlavní činností je sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. Další velice perspektivní službou je sběr, svoz a recyklace tříděných složek komunálního odpadu jako je papír, sklo, plasty, příp. bioodpady aj. Služba ...
Čištění zařízení a objektů
Čištění zařízení a objektů. Tato oblast služeb zahrnuje speciální průmyslové čištění jímek, nádrží, zásobníků, lapolů, automyček, částí technologií a zařízení, potrubních rozvodů, šachet, vpustí a podobných zařízení a kompletní čištění chemických i běžných ležatých kanalizací. V rámci těchto činností zajišťujeme: - odkalení nádrží, odsátí, ...
Technické služby Duchcov
Společnost Technické služby města Duchcova, s.r.o. zajišťuje údržbu města. Naše služby: - údržba a oprava místních komunikací - čištění města - údržba veřejného osvětlení - údržba veřejné zeleně - svoz odpadů - provozování sběrného dvora - správa a údržba městského hřbitova. Více informací naleznete na našich webových stránkách.