Přeprava, recyklace a likvidace nebezpečných odpadů, pro obce, firmy i občany
Metadescription: Přepravu, recyklaci a likvidaci nebezpečných odpadů, včetně odpadů tekutých, zajišťuje společnost Rumpold s.r.o., a to ve svých vlastních provozovnách po celé České republice.
Zajišťování odvozu a likvidace odpadů Hluboká na Vltavou
Zajišťování odvozu a likvidace odpadů Hluboká na Vltavou. Odvoz sběrového papíru a kovového odpadu pro firmy a obce: - přeprava lisovacích a vanových kontejnerů - bezplatné dlouhodobé přistavení kontejneru AVIA 9-20. Sortiment: - papír-tabelační, smíšený, noviny, časopisy, lepenka - skartace s potvrzením pokud je sběrový papír ve formě ...
Petr Novák s.r.o. Likvidace odpadů České Budějovice
Když nefunguje všechno jak má... Čištění odpadů Jižní Čechy
Provádíme čištění kanalizací, odpadů, potrubí, dešťových svodů tlakovou vodou a frézovací technikou. Prohlídky, revize kanalizace TV kamerou. Čištění odpadů od wc, sprch, umyvadel, dřezů, podlahových vpustí apod.Havarijní non-stop služba.
Sběr a svoz komunálního odpadu Vodňany.
Služby: -zneškodňování odpadního eternitu -dehtové lepenky, asfaltu -plechovky od barev -směsný stavební odpad -sběr a svoz komunálního odpadu -separovaného a nebezpečného odpadu -prodej nádob na odpady -zneškodňování zemin a stavebního odpadu znečištěného ropnými látkami -sanace černých skládek.