Zajišťování odvozu a likvidace odpadů Hluboká na Vltavou
Zajišťování odvozu a likvidace odpadů Hluboká na Vltavou. Odvoz sběrového papíru a kovového odpadu pro firmy a obce: - přeprava lisovacích a vanových kontejnerů - bezplatné dlouhodobé přistavení kontejneru AVIA 9-20. Sortiment: - papír-tabelační, smíšený, noviny, časopisy, lepenka - skartace s potvrzením pokud je sběrový papír ve formě ...
Petr Novák s.r.o. Likvidace odpadů České Budějovice
Odpadové hospodářství, ekologie, Praha, Brno, Ostrava
Chráníme životní prostředí a vytváříme tak lepší svět nejenom pro nás, ale také pro budoucí generace. Jsme společnost SITA CZ a poskytujeme komplexní služby a technologie v oblasti odpadového hospodářství. Víme, jak ekologicky nakládat s odpady a rádi vás naučíme, jak na to. Nabízíme proto poradenství v oblasti životního prostředí, odpadového ...
Komplexní služby - nakládání s odpady Praha
Společnost MIKAPA plus, s.r.o. nabízí svoz a zneškodnění komunálních a živnostenských odpadů. Naše komplexní služby představují: - nakládání s odpady, včetně nebezpečných a separace odpadů - zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a areálů - údržba zeleně a veřejného prostranství - v neposlední řadě služby silniční nákladní ...
Přistavování velkokapacitních kontejnerů 3-22m3 pro odpady
Naše firma KTS EKOLOGIE s.r.o., působící v Rosicích, se zabývá nakládáním odpadů. Přistavujeme velkokapacitní kontejnery 3-22m3 pro odpady. Poskytujeme služby převážně obcím a podnikatelům. Svážíme směsný komunální odpad, od domů a bytů. Svážíme popelnice, odpad v igelitovém pytlu. Dále děláme svoz tříděného odpadu, to je například sklo, papír ...
Dovoz rozvoz suti odvoz fekálií přeprava materiálu Praha
PROVOZOVNA SLUŽEB ZBRASLAV nabízí přepravu materiálu, odvoz fekálií a dovoz a rozvoz suti. Společnost zajišťuje přepravu veškerých materiálů, vozy Avia, Liaz,Tatra. Odvoz materiálu nákladními vozy TATRA, AVIA, LIAZ, sklápěč LIAZ, hydraulická ruka multicar. Odvoz kontejnerů:: Avia 3,5 tuny, MAN 7t AVIA valník a ...
Druhotné suroviny, kovošrot Prostějov
Firma BOHEMIA RECYCLING s.r.o., nabízí: -výkup druhotných surovin Prostějov a okolí -chrání přírodu, proto svou prací přispívá k ekologickému užívání surovin -je ve spolupráci s našimi, ale také zahraničními obchodními partnery -pořádá kontejnerový sběr a odvoz papíru pro školy -třídí a ekologicky zpracovává a přepracovává kovový ...
Demolice, stavební práce, likvidace odpadů, Zlín, Bystřice
Společnost Wsaeko, s.r.o. všem dodavatelům staveb a investičních celků exkluzivně nabízí komplexní služby v oblasti geologických, průzkumných a sanačních prací, stavebních a demoličních prací a v neposlední řadě monitoring skládek a řešení nakládání s odpady a jejich likvidaci. Na základě dlouholetých zkušeností je společnost Wsaeko, s.r.o. ...
Ekologie sanace ekologických zátěží, likvidace zneškodnění odpadů
Společnost ALFA System s.r.o. poskytujeme služby v oblasti ekologie: -sanace starých ekologických zátěží -zneškodnění odpadů -průzkumné práce a následné vyhodnocení včetně ocenění zátěže -oceňování ekologických zátěží -realizace sanačních prací -dekontaminace a demontáž starých technologií a technologických celků -čištění, ...
Sběr a zpracování odpadu Praha
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí služby v oblasti: - sběru - zpracování - znovuzhodnocení - odstranění odpadu. AVE poskytuje komplexní portfolio služeb odpadového hospodářství pro komunální a soukromé zákazníky a zajišťuje nejvyšší možnou technologickou a ekologickou úroveň zpracování odpadu.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha
Recyklace surovin, odpad Vysočina
Společnost ESKO - T s.r.o. se sídlem v Třebíči zajišťuje služby v oblasti nakládání s odpady, recyklace surovin. Služby: -svoz komunálního odpadu -přistavení, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů LIAZ a AVIA -mobilní svoz problémových odpadů -likvidaci nebezpečných odpadů -zajištění svozu a likvidace tříděného odpadu (sklo, papír, ...
Kovošrot Třebíč
Firma Ekometal Šrot s.r.o. sídlí v Jaroměřici nad Rokytnou, okr. Třebíč a zabývá se provozem kovošrotu a výkupem kovů. Vykupujeme suroviny - železo, litina, měď, bronz, mosaz, hliník, zinek, olovo, olověné akumulátory, baterie, nerez, nikl, motory, elektromotory, mangan, špony ze všech materiálů, kabely, chladiče, rafinaci, směs kovů, hliníková ...
Odvoz komunálního a stavebního odpadu Praha a okolí
Naše společnost poskytuje odvoz komunálního a stavebního odpadu a přepravu dalšího materiálu. Odvezeme: - suť - zeminu - kovový či tříděný odpad - komunální odpad - dřevo - písek - živici - štěrk - stavební materiál - beton a další sypké materiály. Poskytujeme kvalitní služby v hlavním městě Praha a širokém okolí. Naším ...
Sběr, výkup kovů, šrotu Třinec
KOVOŠROT CHLEBEK, s.r.o. Třinec nabízí sběr, likvidaci, výkup, recyklaci, prodej kovů železných i neželezných: - výkup akumulátorů - pronájem kontejnerů - přeprava materiálu - stříhání, pálení, lisování materiálu.
Sběrné suroviny, výkup surovin Znojmo, Miroslav
Společnost REMAT ZN s.r.o., se sídlem ve Znojmě, nabízí výkup surovin Znojmo, Miroslav a okolí. Sběr, úprava, třídění papírů, plastů, velkokapacitní lis, přepravní a manipulační techniku, kontejnery, výkup papíru, barevných kovů, železného šrotu, PE fólie, plastové fólie. Zajistíme likvidaci – skleněných střepů, pneumatik, zářivek, výbojek, ...
Výkup, zpracování, prodej kovů Třinec
Náš Kovošrot nabízí: - výkup, zpracování, prodej kovů železných i neželezných - výkup akumulátorů - přeprava materiálu - přistavení kontejnerů - potřebná technika na pálení, stříhání a lisování materiálu.
Skládka, komunální odpad, druhotné suroviny
Společnost HANTÁLY a.s. se sídlem ve Velkých Pavlovicích, okr. Břeclav nabízí služby spojené se svozem a skládkou komunálního odpadu, druhotných surovin. Služby: -nakládání s nebezpečným odpadem -svoz nebezpečných odpadů a druhotných surovin -ekologická skládka odpadu -technický svoz odpadů, mechanizace, doprava -prodej všech nádob na ...
Ekologická skládka odpadů Břeclav,Jihomoravský kraj
Společnost HANTÁLY a.s. se sídlem ve Velkých Pavlovicích, okr. Břeclav provozuje ekologickou skládku odpadů: -Ekologická skládka odpadů - ESO -ekologické zneškodnění odpadu -ukládání komunálního odpadu na ekologické skládce -ukládání průmyslového odpadu kategirie ostatní O na ekologické skládce -ukládání průmyslového odpadu kategirie ...
Ekologická skládka, komunální odpad Břeclav, Hodonín
Společnost HANTÁLY a.s. se sídlem ve Velkých Pavlovicích, okr. Břeclav nabízí služby spojené s komunálním odpadem. Služby: -svoz odpadů měst, podnikatelů a firem -skládka komunálního, průmyslového i nebezpečného odpadu -separace odpadu - třídění odpadních materiálů -drcení suti asfaltu, kamenu, betonu,stavebního odpadu -zametání komunikací ...
Třídění odpadů, separace odpadů Jihomoravský kraj
Firma HANTÁLY a.s. se sídlem ve Velkých Pavlovicích nabízí služby v oblasti třídění odpadů, separaci odpadů: -třídění odpadů pro další zpracování -z tříděné odpadů vznikají nové výrobky -recyklace odpadů -svoz vyseparovaných odpadů -separované odpady - plast, papír, kartony, nápojové kartony,sklo, nebezpečné odpady, objemné ...
Přistavení vlečky a kontejneru, svoz odpadu Moravská Třebová
Už jste začali s jarním úklidem zahrady a nemáte kam dát listí a větvě? Potřebujete se zbavit zahradního odpadu? Technické služby Moravská Třebová s.r.o. budou v roce 2014 budou přistavovat vlečky a kontejnery na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpky) a na objemný odpad nebezpečný ...
Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky
Zabýváme se likvidací ekologických zátěží, recyklací, dekontaminací a skladováním odpadů: - zneškodňování a využívání odpadů - zařízení k využití odpadů - dekontaminační středisko - pro odpady znečištěné ropnými látkami a PAU - skládka odpadů - zařízení na recyklace stavebních odpadů.
AWT Rekultivace a.s.
Výkup železa Jičín Nová Paka Jičíněves Sobotka Ostroměř Hořice
Kovošrot Vokšice se zabývá komplexními službami v oblasti poradenství a nakládání s odpady. - výkup a svoz železného šrotu a barevných kovů - výkup ostatních druhotných surovin - prodej a výkup palet EUR - svoz a zneškodnění odpadů - odvoz a likvidace inertních odpadů - poradenství v oblasti ekologie a nakládání s odpady Působíme ...
Kovošrot Vokšice s.r.o.
Technické služby, čištění města, svoz odpadu, údržba chodníků Vítkov
Technické služby města Vítkova se zabývají: - údržba a správa veřejných komunikací - údržba zeleně - údržba, opravy veřejného osvětlení - opravy, údržba chodníků - opravy místní komunikace - čištění města, péče o zeleň - separace - nakládání s odpady, likvidace odpadu, svoz odpadu.
Skládkování, skládka recyklační plocha stavebních odpadů Kroměříž
DEPOZ, spol.s r.o. provozuje skládkování: -odpadu -odpady S-003 -ostatní odpad ne nebezpečný -stavebních sutí, sutě, suť -jiných odpadů, odpadků. Recyklační plochu stavebních odpadů: -materiály čisté bez příměsí (kousky papíru, skla, plastů, dřeva). Na www.depoz.cz ceník + seznam dokladů nutných k převzetí odpadu - Potřebné doklady - ...
Recyklační plocha stavebních odpadů, skládkování skládka Kroměříž
DEPOZ, spol.s r.o. nabízí skládkování: - odpadu - odpady S-003 - ostatní odpad ne nebezpečný - stavebních sutí, sutě, suť - jiných odpadů, odpadků. Recyklační plochu stavebních odpadů: - materiály čisté bez příměsí (kousky papíru, skla, plastů, dřeva). Na www.depoz.cz ceník + seznam dokladů nutných k převzetí odpadu - Potřebné doklady ...