Stavební odpady – nakládka, odvoz, recyklace
Stavíte, přestavujete a nevíte, kam se stavebním odpadem? Firma Miroslav Slabihoudek zajistí nakládku, odvoz a recyklaci stavebního odpadu pro všechny zájemce nejen z Mníšku pod Brdy a okolí.
Miroslav Slabihoudek Zemní práce Praha západ
Vývoz septiků, likvidace znečištěné splaškové vody na ČOV
Vývoz septiků a jímek fekálním vozem na Nymbursku, likvidaci znečištěné splaškové vody a odpadních vod na ČOV realizuje společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Recyklace stavebních odpadů Praha západ - odvoz stavební suti za skvělé ceny!
Naše společnost nabízí příjem a recyklaci stavebních odpadů, demoličních odpadů a výkopové hlušiny.
Miroslav Slabihoudek Zemní práce Praha západ
Recyklace, odvoz stavební suti Dobříš, Příbram
Provádíme příjem a recyklaci stavebních a - demoličních odpadů včetně výkopové hlušiny v okolí Dobříše i Příbrami.
Miroslav Slabihoudek Zemní práce Praha západ
Odvoz demoličních a stavebních odpadů Mníšek pod Brdy
Spolehlivý odvoz odpadu z Mníšku pod Brdy a dalších vybraných lokalit podle přání klienta.
Miroslav Slabihoudek Zemní práce Praha západ
Demontáže rozvodů kotelen, dekontaminace technologických celků
Dekontaminace a demontáže technologických celků, tj. nadzemních i podzemních zásobníků, technologických rozvodů či kotelen.
Odstraňování nebezpečných odpadů Praha západ -  kompletní řízení odpadového hospodářství
Společnost ALFA System s.r.o. nabízí odstranění nebezpečných odpadů. Orientace společnosti je zaměřena na sanace ekologických zátěží, nakládání s nebezpečnými odpady.
Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.
Středočeské vodárny jsou připraveny pro všechny varianty znečištění a nabízí vám komplexní služby, díky kterým bude čištění kanalizace vyřešeno bez zbytečných průtah.
Středočeské vodárny a.s.
Nebezpečný odpad - úkol pro Městský podnik služeb Kladno
Máte jakýkoli odpad, kterého se nemůžete zbavit stejně, jako byste se zbavovali běžného komunálního odpadu? Bojíte se, že se jedná o nebezpečný odpad, nebo je třeba jen příliš objemný? My si s ním poradíme. Společnost Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o., odveze a zneškodní veškerý nejen nebezpečný odpad, který vám dělá starosti. ...
Kladno, komunální odpad ti nemusí dělat starosti!
Každý člověk vyprodukuje za rok několik set kilo odpadu, včetně toho komunálního. Domácnosti i firmy jsou každý den zahlcovány spoustou nepotřebných věcí, kterých se potřebují nějak zbavit. My jsme tady od toho, abychom váš problém nejen s komunálním odpadem rychle, snadno a bez starostí vyřešili. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o., nabízí ...
Ekologie sanace ekologických zátěží, likvidace zneškodnění odpadů
Společnost ALFA System s.r.o. poskytujeme služby v oblasti ekologie: -sanace starých ekologických zátěží -zneškodnění odpadů -průzkumné práce a následné vyhodnocení včetně ocenění zátěže -oceňování ekologických zátěží -realizace sanačních prací -dekontaminace a demontáž starých technologií a technologických celků -čištění, ...
Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno
Společnost Středočeské vodárny a.s. se zabývá sběrem a výkupem tekutých odpadů: - sběr, výkup a využívání biologicky rozložitelných odpadů v souladu s platnou legislativou. Více informací naleznete na našich webových stránkách.
Středočeské vodárny a.s.
Zpracování kovového odpadu a šrotu Slaný
Společnost Petřík a.s. se zabývá zpracováním kovového odpadu a šrotu. Naše služby: - výkup a prodej železného šrotu - výkup a prodej barevných kovů - výkup kabelů - likvidace průmyslových objektů železných - likvidace železných konstrukcí a další. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže.
Zpracování nebezpečného odpadu Kladno
Svoz, likvidace a zpracování nebezpečného odpadu Kladno. Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. provozuje: - nakládání s nebezpečnými odpady - jejich sběr - třídění - zneškodňování. Služba je zajištěna smluvním vztahem mezi MPS Kladno a zákazníkem. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže.
Svoz tuhého komunálního odpadu (TKO) Kladno
Společnost Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. zajišťuje na území města Kladna v jeho širokém okolí svoz tuhého komunálního odpadu (TKO). MPS Kladno nabízí občanům a společnostem mnoho typů svozu odpadu a snaží se, aby maximálně vyhovovaly potřebám zákazníků. Společnost disponuje širokým vozovým parkem se speciálními nástavbami ...
Odvoz a likvidace odpadů Kladno
Společnost Klika & Dvořák, s.r.o. nabízí odvoz a likvidaci ofdpadů. Zajistíme Vám i pronájem kontejnerů na uložení odpadu. Odvoz: - stavební suti - zeminy - směsného stavebního odpadu - demoličního odpadu - uložení na skládku. Více info naleznete zde:
Sběr a výkup tekutých odpadů Kladno - biologicky rozložitelné odpady
Výkup, sběr tekutých neboli biologicky rozložitelných odpadů v Kladně zajišťují Středočeské vodárny a.s.
Středočeské vodárny a.s.
Přistavení a odvoz kontejnerů, kompletní zemní práce
Společnost KAPELA s.r.o. nabízí: - prodej tříděné zeminy - doprava a dovoz sypkých materiálů - dovoz recyklátů, písku, hutních materiálů - odvoz a uložení zeminy, sutě, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu - doprava drceného kameniva a dalších materiálů - hloubení základů - výkopy - hutnění - rekultivace území po těžbě ...
Odvoz suti, dovoz zeminy a písku Praha střední Čechy
Společnost KAPELA s.r.o.nabízí tyto služby: - odvoz sutě, sutí - živice - betonu - železobetonu - dřevěného odpadu - dovoz zeminy - dovoz písku. Zajištíme dopravu drceného kameniva a dalších materiálů. Pro bližší informace klikněte na odkaz viz níže
Kovošrot Kralupy Vám nabízí;
Kovošrot Kralupy nabízí, Nakládání s odpady,výkup železných i barevných kovů,kabelů a elektroodpadu s podílem drahých kovů.Dále provádíme likvidace technologických celků strojního zařízení,halových prostor,kolejiště apod...-řezání kyslíkem,plazmou s následným výkupem vzniklého kovového odpadu.Pro organizace zajišťujeme dopravu pro svoz kovového ...
Rekultivace skládek Kolín
Naše společnost se specializuje na zemní práce, demolice a strojní úklidové práce. Naše služby: - rekultivace skládek - odvoz a depozice odpadů na skládku - čištění rybníků a vodotečí - řezání živice a betonu.
Odvoz sutě, suti a dřevěného odpadu Praha
Společnost KAPELA s.r.o.nabízí tyto služby: - odvoz sutě, sutí - živice - betonu - železobetonu - dřevěného odpadu. Zajištíme dopravu drceného kameniva a dalších materiálů. Disponujeme kontejnerovými vozidly. Odvezeme jakékoliv množství stavební suti nebo venkovního odpadu. Podle objemu odpadu Vám přistavíme potřebný ...
Stavebniny oblast Praha, stavební materiál, maltoviny, cihly.
Stavebniny v oblasti Praha. Prodej: -cement, maltoviny, štuk, maltová směs, omítky, sanační malta - vápenný hydrát, vápno -ostatní pytloviny - KVK, BAUMIT -sortiment KVK pytlovin -cihelné výrobky, cihly, POROTHERM, HEBEL, SUPERTHERM -cihly, tvárnice YTONG -ztracené bednění, bednící dílce -obrubníky (1 m, 0, 5 ...
Sanace ekologické zátěže, odstranění odpadu, likvidace odpadů.
Poskytujeme služby v oblasti ekologie: -sanace starých ekologických zátěží -zneškodnění odpadů -průzkumné práce a následné vyhodnocení včetně ocenění zátěže -oceňování ekologických zátěží -realizace sanačních prací -dekontaminace a demontáž starých technologií a technologických celků -čištění, revize nádrží, jímek a ...
Hladík - výkup kovového odpadu Kutná Hora, kovošrot Kolín
Firma Hladík Odpady s.r.o. nabízí výkup kovového odpadu, papíru i olověných akumulátorů. Naše firma vykoupí Váš kovový šrot na svých pobočkách v Kolíně, v Kutné Hoře, Čáslavi a v Trnávce u Chvaletic. V případě potřeby vyzvedneme Váš kovový odpad i papír přímo u Vás. Naše firma dále nabízí přistavení kontejnerů.