Základní školy zajišťují vzdělávání žáků od první do deváté třídy a jedná se o povinnou školní docházku začínající ve věku 6 let. Můžete si vybrat základní školy státní, soukromé, běžné, speciální, alternativní, integrované, církevní. Součástí škol jsou také školní jídelny, družiny i zájmové kroužky a kromě učení i různé další aktivity.

Základní škola Hranice, okres Cheb, základní vzdělání, první a druhý stupeň ZŠ
Základní škola Hranice, okres Cheb poskytuje základní vzdělání prvního i druhého stupně, kde jsou žáci vyučování dle školního programu "Škola pro život".
Kvalitní vzdělání pro děti od 3 do 15 let, základní a mateřská škola Brno
Soukromá Základní škola a mateřská škola Didaktis, s.r.o. poskytuje moderní, kvalitní a individuální vzdělání pro děti od 3 do 15 let v Brně.
Kvalitní múzické vzdělání, Soukromá základní umělecká škola Blansko
Soukromá základní umělecká škola Blansko (SZUŠ) poskytuje kvalitní múzické vzdělání v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Malotřídní základní škola v Přepeřích, okres Semily
Malotřídní škola v Přepeřích poskytuje základní vzdělání pro děti na prvním stupni od 1. do 5. třídy. Součástí základní školy je školní družina a jídelna.
Školní a předškolní vzdělávání v Základní škola a Mateřská škola Lovčice
Základní škola a Mateřská škola Lovčice z okresu Hradec Králové je výborným zázemím s školním a předškolním vzděláváním pro Vaše děti.
Základní škola Žatec, Jižní 2777, komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu
Základní škola v Žatci, Jižní 2777 poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola je členěna do sedmi pavilonů, jenž jsou propojené krytými spojovacími chodbami.
Hudební výuka na klavír, housle, flétnu, saxofon a výtvarný, taneční kroužek na Soukromé ZUŠ D-MUSIC
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. z Kroměříže má pro Vaše ratolesti připravené umělecké kroužky v podobě hudební výuky na klavír, housle, flétnu a výtvarný a taneční kroužek.
Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, I. a II. stupeň
Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání pro I. i II. stupeň.
Základní škola, ZŠ, malotřídní škola, vzdělání od 1. do 5. třídy
Základní škola Zdechovice nabízí žákům vzdělávání na prvním stupni od 1. do 5. třídy.
Základní škola Pelhřimov, vzdělávání dětí, ZŠ Pelhřimov
Kvalitní vzdělávání dětí od 1. - 9. třídy nabízí Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465.
Základní škola, praktická škola, škola se speciálními vzdělávacími potřebami, přípravná třída, zdravotní postižení
Poskytujeme základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a naše praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacím potřebami a ukončenou povinnou školní docházkou.
Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a SŠ
Máte doma dítě se zdravotním, mentálním postižením či znevýhodněním? Potřebuje pro rozvoj a naplnění svého vzdělávání podpůrná opatření, které mu klasická základní škola nedopřeje?
Střední škola a základní škola Žamberk
Základní škola – povinná školní docházka ve Zlínském kraji – Fryšták
Základní vzdělání Fryšták, povinná školní docházka ve škole ve Fryštáku, studium pro děti základní školy, moderní základní škola a sportoviště pro vaše děti.
Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace
Soukromá základní umělecká škola Blansko, SZUŠ
Ucelené a komplexní múzické vzdělání v oboru tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém nabízí Soukromá základní umělecká škola Blansko.
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
Komplexní základní vzdělání, vzdělávací program "SEDMIČKA" v Kolíně
Základní škola Kolín III., Masarykova 412 poskytuje komplexní základní vzdělání žákům od prvního po devátý ročník, učí dle školního vzdělávacího programu „SEDMIČKA“ a podporuje zdraví (Zdravé školy).
Základní škola Tachov, základní vzdělání dětí pro 1. a 2. stupeň, přírodovědný kroužek, klub ICT
Navštivte naší základní školu v Tachově, kde nabízíme základní vzdělání žáků pro 1. a 2. stupeň, školní jídelna, družina, tělocvična.
Rodinná základní a mateřská škola Lovčice, předškolní a základní vzdělání pro děti
Základní a mateřská škola Lovčice se nachází u parku a za školou je vybudované dětské školní hřiště s herními prvky.
Základní škola s prvním i druhým stupněm vzdělávání – okres Louny
Zprostředkovatel základního vzdělání pro děti v okrese Louny, základní škola s prvním i druhým stupněm, moderní a příjemné prostředí základní školy v Žatci, to nejlepší pro vaše děti.
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu
Bezbariérová Základní škola, Hradec Králové - Pouchov je určena žákům s poruchami učení a pro tělesně postižené žáky, bezbariérový přístup a schodišťová plošina.
Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452
Vzdělávací instituce Základní škola Ořech – Praha Západ
První stupeň základního vzdělání v obci Ořech na okraji Prahy, vzdělávání 1-5. třídy, základní škola pro vaše děti v oblasti Praha - Západ.
Základní vzdělaní pro děti z Prahy a okolí
Základní škola zaměřená na výuku italského jazyka a ostatní jazyky, pražská základní škola, nejlepší vzdělání pro vaše děti v Praze 1.
Základní škola J. Gutha-Jarkovského
Základní škola Benešov – poskytovatel vzdělání pro vaše děti
Základní škola Benešov, vzdělávací instituce nabízející základní vzdělání ve Středočeském kraji, základní vzdělání pro vaše děti okres Benešov.
Základní škola Přepeře v okrese Semily
Dovolte svým dětem zažít přátelskou a rodinnou atmosféru malotřídní školy.