Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy a na jeho čele stojí člen vlády - ministr. V České republice je hned několik důležitých ministerstev, a sice ministerstvo zahraničních věcí, obrany, rozvoje, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, zemědělství, školství a další.

Významný orgán výkonu státní správy ve věcech regionální politiky
Chcete se ucházet o evropské či národní dotační prostředky na podporu bydlení, cestovního ruchu či podporu pro neziskové organizace?
Ústřední orgán státní správy České republiky pro oblast životního prostředí
Státní orgán Ministerstvo životního prostředí, ochrana přírody, klimatické změny, voda v krajině, dotace související s životním prostředím, legislativní předpisy a normy, právní záležitosti.
Ministerstvo životního prostředí