Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy a na jeho čele stojí člen vlády - ministr. V České republice je hned několik důležitých ministerstev, a sice ministerstvo zahraničních věcí, obrany, rozvoje, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, zemědělství, školství a další.