Profesní sdružení a asociace zajišťují konkrétní obory a pomáhají nejen v jejich rozvoji, ale sledují, kontrolují a zastupují společné profesní, ekonomické a další zájmy dané profese. Obvykle se jedná o nezávislé a neziskové sdružení fyzických či právnických osob a jde o různé komory, asociace, organizace a sdružení.

Posilování obchodních vztahů s Východní Evropou a Střední Asií
Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie je klíčovým partnerem pro podniky směřující k rozvoji obchodních vztahů v těchto dynamicky se rozvíjejících regionech.
Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie Komora VE&SA (dříve Komora SNS)
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú., obnova krajiny, adaptace krajiny na klimatické změny, obnova hydrologického režimu
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. je nezisková organizace, která se zabývá adaptací krajiny na klimatické změny a prosazuje obnovu krajiny v extravilánu i intravilánu.
Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.
Česká silniční společnost z.s., sdružení odborníků silničního hospodářství, konference, semináře
Česká silniční společnost z.s. sdružuje odborníky z řad inženýrů, techniků, studentů a dělníků zabývajících se silničním hospodářstvím.
Česká silniční společnost z.s.
Česká společnost pro povrchové úpravy - členství, výhody, informace
Česká společnost pro povrchové úpravy sdružuje pracovníky působící v oboru povrchových úprav. Nabízíme členství všem, kteří se zajímají o problematiku povrchových úprav.
Česká společnost pro povrchové úpravy, z.s.
Českomoravský svaz minipivovarů
Českomoravský svaz minipivovarů hájí zájmy svých členů a šíří dobré jméno českého piva.
Podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí
Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora podporuje české podnikatelské subjekty v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí.
Česká komora pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie Komora VE&SA (dříve Komora SNS)
ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z., organizace sdružující zaměstnance podniků dopravy, hospodářství a autoopravárenství
Společnost ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z je jedna z největších odborových organizací v Dopravním podniku hlavního města Prahy.
Zařazování osob s postižením do většinové společnosti, Liga vozíčkářů
Liga vozíčkářů se snaží především o zařazování osob s postižením do většinové společnosti. Pomáhá s osamostatněním osobám s tělesným či kombinovaným postižením.
Sociální centrum pro zrakově handicapované občany
Poskytovatel sociálního prostředí pro zrakově postižené, sociální služby a pracovní možnosti zrakově handicapovaným osobám zajišťuje TyfloCentrum.
Pedagogický institut, vzdělávání pedagogů, eLearning, prezenční kurzy, vzdělávání ve školách
Náš pedagogický institut z okresu Havlíčkův Brod napomáhá s rozvojem občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Brno
Sociálně aktivizační služby ambulantní a terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům ohroženým sociálním vyloučením.
Odborná právní pomoc a poradenství pro zaměstnance BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o.
Největší odborová organizace v Bosch Diesel s.r.o. Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava Vás zve na konferenci. Staňte se našim členem.
Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava
Sdružení provozovatelů kempů Heřmanův Městec, předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu
Sdružení provozovatelů kempů Heřmanův Městec, předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu objektů typu kemp a chatová osada, informace o nových trendech v provozování kempů.
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Praha, podporujeme podnikání, AVDZP
Přispíváme ke zlepšování podmínek pro výzkum, vývoj a výrobu zdravotnických prostředků a jejich uvedení na český i zahraniční trh.
Sociální služby pro tělesně postižené občany, Brno
Sociální a terapeutická činnost pro tělesně postižené občany, poradenství, doprovod na úřadech, zajištění práv, volnočasové aktivity zajišťuje Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Brno.
Zdravotnické prostředky i technologie, sdružení českých výrobců a dodavatelů, export
Podporu českých výrobců zdravotnických prostředků zajišťuje sdružení Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků sídlící na Praze 10 Vršovice.
Asociace pro sdružování, podporu a propagaci basketbalových týmů, organizace soutěží
O organizaci a rozvoj českého basketbalu se stará národní sportovní svaz Asociace prvoligových klubů APK sídlící na Praze 6. Řídíme veškeré basketbalové soutěže, reprezentace mužů, žen i juniorů.
Podpora rozvoje a aplikací nedestruktivního zkoušení a měření materiálu pro odstranění vad
Zjistit vadu i její parametry Vám pomůže společnost Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek z Brna. Změříme tloušťku materiálu, a to bez zbytečného poškození Vašeho výrobku.
Defektoskopie 2017,  mezinárodní konference a výstava NDE for Safety
Pro zájemce o nedestruktivní testování a defektoskopii materiálů je určena mezinárodní konference a výstava NDE for Safety v Chomutově.
Ekologičtí zemědělci a biopotraviny - Chtějte za své peníze jen to nejlepší!
Jediné české celostátní sdružení ekozemědělců, prodejců a zpracovatelů biopotravin, to je PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců v Šumperku.
Biofarma, biopotraviny, ekofarma - vyhněte se chemii v potravinách
Vyhněte se chemii v potravinách a dopřejte svému tělu přírodní výrobky. Všechny bio, ekologické výrobce a majitelé ekofarem, biofarem sdružuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v Šumperku (Zábřehu).
Zapojení do programu Fairtrade
Zapojení do programu Fairtrade - je velmi dobrý obchodní tah. Hledáte tedy způsob, jak zboží této značky zapojit do své firemní strategie? Fairtrade výrobky jsou produkovány zemědělci a pracovníky z chudých oblastí Asie, Ameriky a Afriky. Prodej tohoto druhu zboží zajišťuje lidem, kteří je vyrobili, lepší život. Zapojte se do programu ...
Produkty certifikované organizací Fairtrade
Produkty certifikované organizací Fairtrade zná celý svět. Chcete pomoci zemědělcům a pracovníkům z chudých oblastí Afriky, Ameriky a Asie uživit se vlastní prací? Kupujte produkty se značkou Fairtrade! Veškeré produkty se známkou Fairtrade jsou certifikované podle přísných standardů organizace FI, tedy Fairtrade International. V nabídce ...
Systém Fairtrade – známka na osvědčené produkty
Systém Fairtrade je založen na vzájemném respektu v rámci obchodu. I pracovníci a výrobci z rozvojových zemí mají tedy šanci ukázat, co dokážou, a zvýšit svou životní úroveň. Známka Fairtrade je udělována pouze na základě určitých kritérií: - Důstojné pracovní podmínky s ohledem na bezpečnost - Stop nucené a dětské práci - ...
Nezisková organizace - pomoc pro zdravotně postižené občany
Jsme organizace, která byla založena 6.6. 2011 Ministerstvem vnitra ČR za účelem pomoci zdravotně postiženým dětem, především pak dětem s dětskou mozkovou obrnou. Naší hlavní náplní je zajišťování finanční pomoci pro tyto děti a jejich rodiny - shánění finančních prostředků na léčbu, rehabilitační pobyty, zdravotní pomůcky, apod.; pomoc při ...