Chcete se dál vzdělávat formou vyššího vzdělání, doplnit si kvalifikaci či získat titul? O vaše potřeby se postarají vysoké a vyšší odborné školy s pestrým výběrem oborů se zaměřením technickým, humanitním, sociálním, v oblasti medicíny, vědy i umělecké či jazykové. Můžete studovat na školách státních, soukromých i zahraničních.

Vyšší odborná škola sociální, kvalitní vzdělání Olomouc
Škola CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc studujícím nabízí kvalitní vzdělání. Nabízí: - kvalitní vzdělání pracovníkům v sociálních, humanitárních či příbuzných službách - duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj - kvalitní teoretickou přípravu opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové ...