Úřady veřejné správy poskytují široké spektrum činností a služeb v různých oblastech a podle konkrétních potřeb můžete využít úřady správy státní i samosprávy jako finanční, městské, krajské a obecní, ČSSZ, matriční, úřady práce, stavební živnostenské, exekutorské, pozemkové, katastrální, dále správa celní, veterinární, soudy a další.

Sdružení podnikatelů, podpora ekonomiky a obchodu
Podpora podnikatelská sféry, prosazování opatření, pomoc v obchodních aktivitách v ČR či do zahraničí, sdružování podnikatelů pro zvýšení ekonomické stability státu.
Hospodářská komora České republiky zákonný zástupce podnikatelů
Správa vodních toků, povodí Vltavy, služby akreditované laboratoře Praha
Správa vodních toků, povodí Vltavy, služby akreditované laboratoře, vodní díla, stav povrchových vod a nádrží, jakosti vody, povodně - Povodí Vltavy, státní podnik Praha
Staňte se členy OHK Most
Cílem úřadu OHK Most je poskytovat profesionální informační servis a sdružovat podnikatele.