Soudy jsou nezávislým státním orgánem, který vykonává soudní moc a činností státních zastupitelstev je zastupování státu při zájmech veřejných. K dispozici jsou soudy okresní, krajské, vrchní a nejvyšší a státní zastupitelství rovněž okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. Na čele soudu stojí soudce a na čele státního zastupitelství státní zástupce.