Obnovitelné neboli alternativní zdroje energie umožňují opakované čerpání zdrojů bez jejich vyčerpání. Využívají se díky moderním technologiím pro výrobu elektrické energie a tepla a šetří tak nejen přírodu, ale i peníze. Patří sem především energie sluneční, vodní, větrná a biomasa. Další alternativou jsou tepelná čerpadla.

Investice v energetice, úspora a prodej energie
Výroba energií z obnovitelných zdrojů, úspora energií a investice. Kompletní servis pro energetický sektor, provoz vodních a fotovoltaických elektráren v ČR i na Slovensku.
GEEN Holding a.s.