Obnovitelné neboli alternativní zdroje energie umožňují opakované čerpání zdrojů bez jejich vyčerpání. Využívají se díky moderním technologiím pro výrobu elektrické energie a tepla a šetří tak nejen přírodu, ale i peníze. Patří sem především energie sluneční, vodní, větrná a biomasa. Další alternativou jsou tepelná čerpadla.