Chemický, stavební, zemědělský a další průmysl využívá pro svoji činnost i takové suroviny, jako jsou minerály pro chemický průmysl, soli či hnojiva. Přední výrobci a dodavatelé vám poskytnou široký sortiment těchto produktů jako různé druhy fosfátů, solí a hnojiv průmyslových, dusíkatých, fosforečných, draselných, vápenatých a dalších.

Württembergská posypová sůl
Společnost SULSA, s.r.o. prodává posypové materiály a stroje a pro zimní údržby komunikací v ČR. Naše produkty: - Württembergská posypová sůl - chlorid vápenatý tekutý - automatická výrobní stanice solanky NaCl – typ S 1 - malá automatická výrobní stanice solanky NaCl – SOLMATIC S 8 - stanice chloridu vápenatého - SOLMIX - ...