Výroba filtry, průmyslová filtrace Klatovy

Výroba filtry, průmyslová filtrace Klatovy

Společnost Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov vyrábí filtry pro průmyslovou filtraci. Filtr je určen k odlučování částic v pevném stavu z nosné vzdušiny. Tvar a velikost částic je libovolná, vyjma částic ve tvaru vláken. Zařízení nemůže být použito k filtraci výbušných plynů nebo směsí. Ve ...

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
(záznamy 1/1 z 1)  strana 1 / 1