Geodetické a geologické služby prováděné kvalifikovanými pracovníky vám nabízejí rozsáhlé činnosti jako zhotovení geodetických plánů, vytyčování a identifikaci pozemků včetně základů stavby, mapování, zaměření přípojek pro inženýrské sítě, hydrogeologické průzkumy, návrhy realizace vrtů, studní a podobně.

Sledování deformací a posunů objektů Praha
Sledování deformací a posunů objektů pro vás zařizuje firma GeoNet po celé České republice. Naším zákazníkům nabízíme:výpočet souřadnic a výšek bodů systému, určení polohových a výškových změn,vyhotovení projektu, stabilizaci a osazení sledovacích a sledovaných bodů,zaměření základní etapy sledování, výpočet souřadnic a výšek bodů systému ...
Stavební zaměřování stavu budov po Praze
Zaměřování budov a další geodetické práce zajišťuje po Praze a České republice firma GeoNet Praha. Našim zákazníkům nabízíme tyto geodetické práce: zaměření stávajícího stavu budovy (půdorys, svislé řezy podélné i příčné), pohled na fasádu, digitální zpracování výkresové dokumentace v měřítku 1:50, stavebně historický popis zájmového ...
Geodetické práce v okrese České Budějovice a Český Krumlov
Provádíme veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí - geometrické plány pro rozdělení pozemku, pro vyznačení budovy v katastru, vytyčovaní hranic pozemků - a investiční výstavbě - zaměřování podkladů pro projekt, vytyčování staveb, zaměřování staveb pro kolaudaci, skutečné provedení staveb, přípojek inženýrských sítí. Klademe důraz na ...
Geologický dozor na staveništi, hydrogeologie, geotechnické výpočty
Sháníte geologický dozor na staveniště, nebo potřebujete radu v oblasti hydrogeologie? Potom neváhejte a obraťte se na nás. Rádi se Vám budeme věnovat. Naše firma RNDr. Karol Fojtík, se zaměřuje přímo na inženýrskou geologii, hydrogeologii a zajišťuje geologický dozor na staveništích. Mimo tohle Vám provedeme také radonový průzkum, ...
Hydrogeologie, inženýrská geologie, geologické práce Brno
Řešíte problémy v oblasti hydrogeologie? V tom případě neváhejte a kontaktujte naši firmu. RNDr. Karol Fojtík, má sídlo v Brně a zabývá se službami v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Provádíme převážně geologické práce, radonové průzkumy. Měříme radon, provádíme inženýrsko – geologický průzkum, posuzujeme zemní práce, děláme ...
Zeměměřictví, geodetické práce, vytyčování hranic Slavičín, Zlín
Zeměměřická firma HD GEO, s.r.o. nabízí geodetické práce a zeměměřictví. Služby v zeměměřickém právu, při zastupování před katastrálním úřadem, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány a další činnosti v oblasti zeměměřictví. Pokud potřebujete zhotovit geometrické plány nebo sháníte jiné geodetické práce, tak je tu pro vás firma HD GEO, ...
Hydrogeologický průzkum, vyhledání zdroje pitné vody Zlínský kraj
Společnost Vodní zdroje Holešov a.s. provádí hydrogeologický průzkum za účelem vyhledání zdroje pitné vody. Práce provádíme převážně v regionu Zlínský kraj. Poskytujeme komplexní služby, jejichž cílem je získání zdroje podzemní vody. Hydrogeologické průzkumné práce: - Hydrogeologický průzkum je prováděn s cílem upřesnit lokalizaci vrtných ...
Hydrogeologie, inženýrská geologie, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum
Hydrogeologie a hydrogeologický průzkum UNIGEO, a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně hydrogeologické průzkumné práce, související se zajišťováním a ochranou vodních zdrojů, s problematikou ložisek nerostných surovin a se stavebními činnostmi. Nabízíme: - hydrogeologické průzkumy - zajištění a ochrana vodních ...
Ochrana životního prostředí, sanace ekologických zátěží, nakládání s odpady
Ochrana životního prostředí UNIGEO a.s., Divize geologie a životního prostředí provádí komplexně nápravná opatření starých ekologických zátěží a další posudkovou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Nabízíme: - ekologické audity, - analýzy rizik starých ekologických zátěží - posuzování vlivů staveb na životní ...
Vrtné práce - vrty pro instalaci tepelných čerpadel a vrtání studní
Hlavní výrobní činností společnosti UNIGEO a.s. Divize Geoprůzkum Brno je realizace vrtných prací při provádění inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, hloubení vrtů pro tepelná čerpadla, hloubení monitorovacích vrtů pro průzkum a sanace ekologických zátěží, vrty pro stavební a geotechnické účely - záporové pažení, ...
Projekce, stavebnictví, inženýrská geodézie Karlovy Vary
Ing. Jitka Tomandlová zajišťuje kompletní geodetické služby na profesionální úrovni. Projekce, stavebnictví i inženýrská geodézie spadá do oblasti naší působnosti. Kompletní služby v oblasti geodezie zahrnují: - Vytyčení staveb - Práce v bodových polích - Mapové podklady zahrnující polohopis i ...
Stavební práce, inženýrská činnost, měření metanu v inženýrských sítích
Společnost UNIGEO a.s. Divize Saneko Vám nabízí odborné služby v oborech stavebních prací, inženýrské činnosti, měření metanu v inženýrských sítích. Mezi činnosti v oblasti stavebních prací patří zejména speciální stavební činnosti, které zahrnují zajišťování skalních objektů, geotechnické stavby, výstavba gabionových konstrukcí a ...
Geotechnika, geotechnický průzkum a polní geotechnické zkoušky
Společnost UNIGEO a.s., jejíž hlavními prioritami jsou spokojenost zákazníka, kvalita odvedené práce a ochrana životního prostředí, Vám v rámci Divize Saneko nabízí služby v oblasti geotechniky a geotechnických průzkumů. V tomto oboru společnost UNIGEO a.s. provádí především polní geotechnické zkoušky a stabilitní výpočty, návrhy sanačních ...
Inženýrská geodézie pro hladký průběh stavby - Karlovy Vary
Stavbě domu, paneláku, ale i komerčních prostor předchází spousta plánování a projekční činnosti. Jedině v případě, že máte v pořádku všechnu přípravnou dokumentaci, si totiž můžete být jistí, že stavba proběhne bez komplikací a podle předepsaných norem. V takových situacích je tu geodetická společnost Ing. Jitky Tomandlové. Nabízíme vám kompletní ...
Vyhotovení geometrických plánů na zaměření pozemků a staveb Tábor
Geometrické plány tvoří naprosto nezbytnou součást právních listin, které pojednávají o zápisu do katastru nemovitostí. Geodetická kancelář Tábor pod vedením Ing. Pavla Dvořáčka se zabývá vyhotovováním geometrických plánů pro různé účely. Je třeba ho nechat vyhotovit v těchto případech: - Změna hranice pozemku - ...
Ing. Pavel Dvořáček Geodetická kancelář Tábor
Výstavba, projekce veřejného osvětlení Orlová
Sháníte na Ostravsku elektromontážní firmu? Potřebujete opravit či odstranit poruchu na veřejném osvětlení? Ostravská společnost ELTOM, s.r.o. zabývající se komplexními elektromontážními prácemi veřejného osvětlení včetně předřadníků, opraví vyhořelé zdroje, odstraní poruchy rozvodů, vyčistí kryty veřejného osvětlení, seřídí spínače, dotáhne ...
Eltom, s.r.o.
Geodetické práce, pozemkové úpravy-Brno
Potřebujete zajistit geodetické práce v Brně či okolí? Pak se bez váhání obraťte na naši společnost, která Vám velice ráda pomůže! Působnost máme v Brně a okolí. Zajistíme jakékoliv služby v oblasti geodézie. Zaměříme stav provedení stavebního objektu a následně Vám vyhotovíme potřebné podklady k vašemu projektu. V oblasti inženýrských sítí ...
Geodetické práce a geometrické plány České Budějovice
Plánujete stavbu domu nebo třeba velkého obchodního centra? Tak jako tak musíte mít v pořádku všechny plány a zaměření pozemku. A o to se postaráme ve firmě PETRICA CR. V Českých Budějovicích ale i celých Jižních Čechách totiž zajišťujeme geodetické práce a geometrické plány. Zaměřování staveb nebo vytyčování vlastnických hranic je pro nás ve ...
Hydrogeologický průzkum, ekologické audity Brno
Hledáte společnost zabývající se geologickým průzkumem? Využijte našich služeb, věříme, že s námi budete spokojeni. Hlavní činností naší firmy je stavebně geologický a hydrogeologický průzkum. Provádíme měření plání a násypů, hydrogeologický průzkum vod a zemin. Co se týče ekologických prací, realizovali jsme hodně průzkumů pro skládky domovního ...
Zeměměřičství, zeměměřičské práce Hodonín
Sháníte zeměměřičské práce na Hodonínsku? Obraťte se na naši firmu. Zabýváme se zeměměřičstvím. Rádi Vám zhotovíme veškeré geometrické plány, vytyčíme hranice pozemků, vypracujeme geodetické podklady pro projekční činnost, provedeme polohopisné a výškopisné zaměření a další. Co se týče inženýrské geodézie, děláme veškeré terénní úpravy, vypočítáme ...
SURGEO, s.r.o.
Geodetické a geologické práce Hodonín
Hledáte firmu z Hodonína a okolí, která se zabývá geodetickými či geologickými prácemi? Neváhejte a vyzkoušejte nás. Poskytujeme a provádíme geodetické a geologické práce. Dále provádíme služby, které s touto činností souvisí, jedná se o mapování, zhotovení geodetických plánů, provádíme inženýrsko-geologické průzkumy, dále i realizaci vrtů, ...
SURGEO, s.r.o.
Geologické služby Vysočina
Potřebujete kvalitní geologické služby a nevíte na kterou společnost se na Vysočině obrátit? Tak právě pro Vás je tu Jihlavská vrtná. Naše firma provádí stříkané betony, vrtání studní, geologické služby, vrty pro tepelná čerpadla, sanace sesuvu, hydrogeologické vrty, horizontální vrty ad. Poskytované služby zajistí odborně kvalifikovaný ...
Geodézie, geodetické práce Brno
Naše společnost Geocart CZ a.s., působí v Brně a mimo další činnosti nabízí také práce v oboru geodézie. Poskytujeme geodetické práce ve výstavbě. Vyhotovíme Vám podklady pro projekt, zaměříme stav provedení stavebního objektu. Provádíme práce v bodových polích, nabízíme také vytyčovací práce. Co se týká inženýrských sítí, tak zaměříme ...
GIS - modelování záplavových území
Firma Geocart CZ a.s., se nachází v Brně. Zabývá se geodézií, pozemkovými úpravami, krajinným inženýrstvím. Máme dlouholeté zkušenosti, znalosti. GIS a vizualizace-shromážďujeme, doplňujeme, zpracujeme a připravujeme data pro geografický informační systém (GIS). GIS - modelování záplavových území. Provádíme 3D modelování jako vstup pro ...
Geodet, geodetické práce, zaměření pozemku Opava
Geodet Ing. Ivo Stoklasa provádí geodetické, zeměměřičské práce, vytyčování pozemku, stavby, zaměření pozemku, dokončené stavby, geodetické plány, připravíme podklady pro projekt, dokumenty skutečného provedení stavby, vybudování přesných inženýrských sítí, výpočet, zaměření kubatur, dělení pozemků, zaměření stavby pro kolaudaci, vytýčení ...
Stoklasa Ivo, Ing. 100KLASA