Stálé i dočasné dendrologické expozice a výstavy stromů a dřevin, českých i cizokrajných rostlin, sukulentů, kaktusů, kapradin a cykasů, tropické i subtropické flóry, mechů a hub nabízí venkovní zahrady a skleníky botanických zahrad a arboret.

Přírodní zahrada pro ekologické zahradníky a rodiny s dětmi
Navštívit se svou rodinou včetně dětí přírodní zahradu rodiny Bochníčkových ve Slavonicích můžete kdykoliv, na své si přijdou ale i ekologičtí zahradníci
Kurovický lom-přírodní památka, naučná stezka
V regionu Zlínský kraj se nachází přírodní památka Kurovický lom, kde můžete vidět chráněné druhy plazů a obojživelníků. Je zde vytvořena naučná stezka.
Kurovický lom
Lom Kurovice-vápencový lom, kde žijí chráněné druhy živočichů, obojživelníků, plazů
Významná přírodní památka v regionu Zlínský kraj, kde žijí chráněné druhy živočichů, plazů, obojživelníků je vápencový lom Kurovice. Zveme k návštěvě školy, školky i jednotlivce.
Kurovický lom
Dendrologická zahrada Průhonice
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. provozuje dendrologickou zahradu. Jejím hlavním posláním je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské. Zahrada je zpřístupněná veřejnosti a slouží jako vzdělávací a demonstrační objekt. V této souvislosti ...