Služby soudních znalců a odhadců jsou k dispozici na základě jmenování příslušným krajským soudem či ministerstvem spravedlnosti a poskytují služby jako poradenství, znalecké posudky, oceňování movitých i nemovitých věcí, odbornou expertízu, odhadování ceny, dále řešení pozůstalostí a dědických řízení, věcných břemen, prozkoumání škod a závad atd.

Vypracování znaleckých posudků a ocenění všech druhů nemovitostí
Znalecký posudek i odhad nemovitosti Vám zajistí soudní znalec Ing. Libor Zima z Jevan ve Středočeském kraji. Provádím oceňování pozemků, bytů, domů, průmyslových budov i rekreačních objektů.
Odhadce nemovitostí Mělník
Firma Ing.Josef Kulhánek se zabývá odhadováním nemovitostí se sídlem v Mělníku. Specializujeme se hlavně na odhadování nemovitostí, movitého majetku, finanční analýzu, bankovního majetku. V první řadě se zabýváme odhadem: - bytových jednotek, rodinných domů, technické budovy a objekty, posudky věcného břemene, lesy, pozemky, zahrady ...
Zdarma znalecký posudek
Každý nový klient nabízející nemovitost přes naši realitní kancelář obdrží dárek - zdarma znalecký posudek nemovitosti.